You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 512

Artikelnummer: 05120149243, 05120249243

SILVENT 512 är ett slitsmunstycke som genererar en riktad luftstråle. Munstycket är lämpad för allmän blåsning och för blåsning in i trånga utrymmen. I maskiner och verktyg med begränsade inbyggnadsmått används munstycket frekvent på grund av sina små dimensioner. Munstycket kombinerar fördelarna, låg ljudnivå och låg luftförbrukning med hög blåskraft.

Sänkt ljudnivå 67%

Energibesparing 37%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.