You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 511

Artikelnummer: 05110149079, 05110249070

SILVENT 511 har en längd på 55.8 mm (2.19”). I övrigt lika prestanda som 512.

Sänkt ljudnivå 67%

Energibesparing 37%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.