You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 475 L

Artikelnummer: 04750169159, 04750269159

SILVENT 475 L är en munk med dubbla munstyckskransar vilken är helt unik med sitt dubbel-munstycke-system. För att uppnå högsta möjliga effektivitet samverkar två olika blåsprofiler. Det yttre munstyckssystemets blåsprofil gör en första grovrengöring av ytorna och preparerar för det inre systemet som sedan slutligen torkar eller rengör den aktuella ytan. Systemet är anpassat för renblåsning eller torkning av kablar, rör, profiler etc. som kräver extra mycket blåskraft eller passerar igenom öppningen i hög fart. För att få en effektiv och homogen 360° avblåsning även vid munkens öppning är munkarna utrustade med extra starka munstycken med anpassad anblåsningsvinkel. SILVENT 475 L medger en flexibel in och utmatning av material med diametern Ø100mm till 205 mm (4”-8.1”). Munken är utrustad med fästöron för en enkel och säker montering.

Sänkt ljudnivå 85%

Energibesparing 18%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

Blåstäckning

Blowing coverage air nozzle 475 L