You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 464

Artikelnummer: 04640169071, 04640269071

SILVENT 464 är en munk med enbart en ytterkrans av flatmunstycken vilket ger absolut lägsta ljudnivå och luftförbrukning. Vid renblåsning av ytor med lätt stoff eller mindre vätskemängder passar denna serie utmärkt. Blåskraften är dock tillräcklig även till applikationer såsom torkning eller rengöring av kablar, rör, slangar, profiler där hastigheten på materialet som passerar igenom luftstrålarna inte är för hög. Konstruktionen med extra munstycken runt munkens öppning gör att man får en 360° heltäckande luftkon som effektivt sveper av materialet som passerar igenom luftströmmen. SILVENT 464 medger en flexibel in och utmatning av material med diametern Ø25 mm till Ø105 mm (1.0”-4.1”). Munken är utrustad med fästöron för en enkel och säker montering.

Sänkt ljudnivå 88%

Energibesparing 51%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

Blåstäckning

Blowing coverage air nozzle 464