You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 453

Artikelnummer: 04530169067, 04530269067

SILVENT 453 är den minsta versionen av SILVENTs munkar med enbart en innerkrans av blåsmunstycken vilket är vår vanligaste och mest använda serie. Utformningen av munkarnas blåsprofil för avblåsningsprocesser bygger på mångårig erfarenhet från tidigare munkserier. Under löpande produktion används munkar för exempelvis renblåsning eller torkning av kablar, profiler, rör, slangar etc. SILVENT 453 medger en flexibel in- och utmatning av material med diametrar från Ø5 mm till Ø25 mm (0.2”- 1.0”). Munken är utrustad med fästöron för en enkel och säker montering.

Sänkt ljudnivå 78%

Energibesparing 38%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.

Blåstäckning