You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 404 L

Artikelnummer: 04040169151, 04040269151

SILVENT 404 L används när man behöver en vidare luftkon och hög blåskraft. Används exempelvis för bortblåsning av detaljer från excenterpressar eller gjutformar. Torkning, rengöring, transportering och kylning är andra applikationsområden för denna produkt.

Sänkt ljudnivå 81%

Energibesparing 42%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.