You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 251 W

Artikelnummer: 02510169554

SILVENT 221 W - 251 W har flexblowslangen och munstycket monterat på en magnetfot. Enheten ger en mycket snabb och enkel inställning av korrekt blåsvinkel. Stannar kvar i önskad position även under höga tryck. Finns i 4 standardlängder. I övrigt lika prestanda som 9002W.

Sänkt ljudnivå 78%

Energibesparing 55%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.