You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 221 L

Artikelnummer: 02210169148, 02210269148

SILVENT 221 L - 251 L har flexblowslangen och munstycket monterat på en magnetfot. Enheten ger en mycket snabb och enkel inställning av korrekt blåsvinkel. Stannar kvar i önskad position även under höga tryck. Finns i 4 standardlängder. I övrigt lika prestanda som 209 L.

Sänkt ljudnivå 69%

Energibesparing 43%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.