You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 209

Artikelnummer: 02090149138, 02090249139

SILVENT 209 är ett munstycke som används inom de flesta typer av applikationer. Munstycket har en utvändig 1/4” anslutningsgänga och är tillverkat i zink. SILVENT 209 finns idag installerade i 100 000-tals applikationer runt om i världen. Applikationer där ljudnivån har halverats och energiförbrukningen reducerats. De skyddande vingarna förhindrar direktkontakt mellan huden och utblåsningshålen.

Sänkt ljudnivå 65%

Energibesparing 37%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.