You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 011

Artikelnummer: 00110149237, 00110249238

SILVENT 011 är ett rostfritt stålmunstycke. Rostfria stålmunstycken krävs exempelvis vid höga omgivningstemperaturer, i livsmedelsindustrin eller i applikationer där munstycket utsätts för mekanisk nötning. Ljudnivån halveras och energibesparingen blir avsevärd jämfört med ”öppet rör blåsning”.

Sänkt ljudnivå 62%

Energibesparing 37%

Tekniska specifikationer

Se grundläggande information om den tekniska datan. Läs mer

 

Användningsinstruktioner

Läs Silvent Group General Instructions for Use innan du installerar produkten.