Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

BLåSMUNSTYCKE
SILVENT 011

Artikelnummer: 00110149237, 00110249238

SILVENT 011 är ett rostfritt stålmunstycke. Rostfria stålmunstycken krävs exempelvis vid höga omgivningstemperaturer, i livsmedelsindustrin eller i applikationer där munstycket utsätts för mekanisk nötning. Ljudnivån halveras och energibesparingen blir avsevärd jämfört med ”öppet rör blåsning”.

Sänkt ljudnivå 62%

Energibesparing 37%