Säkerhetsljuddämpare

Bullret från tryckluftsventiler är mycket farligt men att utrusta ventilernas avloppsportar med ljuddämpare orsakar ofta driftstörningar. Silvents ljuddämpare har inbyggda varningsindikatorer. Förenklat innebär tekniken att dämparen själv ställer in den optimala kombinationen av flödeskapacitet och ljuddämpning tack vare det dynamiska inre filtret, detta medför att driftstörningarna minimeras. Läs mer om våra Säkerhetsljuddämpare.

Blåskraft
0
100
Blåsmönster
Material