Öppet rör v/s Silvent blåsmunstycke

Jämför de stora skillnaderna mellan SILVENT blåsmunstycke och blåsning med ett öppet rör i tabellen nedan som är baserad på 8-timmars arbetsdag och att blåsning sker 5 dagar per vecka året runt. Kostnaden för 1 Nm³ vid 500 kPa är beräknad till 10 öre (0.10 SEK).* Genom praktiska applikationstester har vi kunnat sammanställa en tabell, som visar vilka munstycken som utför samma arbete som ett öppet rör.

Page10_SV

EXEMPEL

Öppet rör Ø 10 mm (3/8″)Ersätts med SILVENT 705 L
Antal timmar per år:Antal timmar per år:
52 veckor x 5 arbetsdagar x 8 timmar = 2 080 timmar52 veckor x 5 arbetsdagar x 8 timmar = 2 080 timmar
Kostnad per timme:Kostnad per timme:
185 Nm³ x 0.10 kr = 18.50 kr95 Nm³ x 0.10 kr = 9.50 kr
Årlig driftskostnad = 38 480 krÅrlig driftskostnad = 19 760 kr