Företaget

Silvent hjälper tillverkningsföretag över hela världen med energioptimering och förbättrad arbetsmiljö. Huvudkontoret ligger i Sverige där all forskning och utveckling sker. I företaget finns en unik forsknings- och ingenjörskunskap inom området tryckluftsdynamik.

Grunden till Silvent

1978 fick tillverkningsindustrin i Sverige nog. Antalet hörselskador till följd av för högt buller hade ökat lavinartat. Flera studier visade att 70-80% av alla hörselrelaterade skador inom tillverkningsindustrin kom från användandet av tryckluft. För att lösa dessa problem, startade utvecklingen av Silvent-tekniken.

Silencium Ventum

Silvent är en förkortning av latinska Silencium Ventum, vilket betyder tyst vind. Sedan företaget grundades 1989 har målet varit att optimera tryckluftsanvändningen och förbättra arbetsvillkoren för de människor som arbetar med tryckluft dagligen.

World Wide

Silvents produkter används idag i 77 länder. Silvents blåspistoler, luftknivar, blåsmunstycken, ljuddämpare och kundanpassade lösningar för blåsning med tryckluft används av globala storföretag med välkända varumärken såsom Tesla, Samsung och SKF.