Litteratur

Vår katalog – en handbok

Vår kunskap används dagligen i industrier runt om i världen då Silvents katalog i kombination med Silvents hemsida är en enorm informationskälla för företag som vill göra en handlingsplan för att bekämpa bullret, få mer information om risker vid blåsning med tryckluft eller skaffa sig mer information om vad lagen säger om användning av blåspistoler. Allt och lite till kan hittas i Silvents katalog och på Silvents hemsida; www.silvent.com. Vissa universitet och högskolor beställer till och med Silvents kataloger för att kunna använda dem i undervisningen.

Handbok online