Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Att mäta luftförbrukningen

Eftersom tryckluft är en av de dyraste energibärarna inom industrin blir kunskapen om vart förbrukningen äger rum och hur man kan optimera denna förbrukning av ökande betydelse. Utan tryckluft stannar produktionen, vilket innebär att mätning och övervakning av tryckluftsförbrukningen och kompressorernas maximala kapacitet kan vara helt avgörande för driftssäkerheten.

Mätning av tryckluftsförbrukning är också en förutsättning för att upprätthålla nödvändig kostnadskontroll. Det är inte många företag som är medvetna om den faktiska kostnaden för tryckluften och hur avgörande driftsförhållandena är för effektiviteten.

En annan fördel med att kontinuerligt övervaka och kontrollera sin tryckluftsförbrukning är att man tydligt kommer att kunna se effekten av de åtgärder man vidtar. Resultat av läckagesökningar och åtgärder hos olika luftförbrukare innebär att man kan se vilka ändringar som ger bäst effektivitetsförbättringar. Man mäter alltså luftförbrukningen inte bara för att få veta nuläget, utan också för att få reda på var någonstans man har besparingspotential.

Vad kostar tryckluft?

Tryckluft kostar 10 öre per normalkubik meter inklusive investerings- och underhållskostnader. Visst hade det varit bra om det var så enkelt? Tyvärr är det inte det.

Läs mer

Här är våra tre enkla steg om hur du beräknar kostnaden för din tryckluft.

Läs mer