Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Tryckluft som energiform

Driftskostnader

 

Tryckluft produceras av en kompressor som i de flesta fall drivs av elektricitet från elnätet. Den europeiska industrin exempelvis, använder 3 % av sin totala elförbrukning till att producera tryckluft. Elförbrukningen, alltså den tillförda energin, svarar för merparten, cirka 70 %, av den totala kostnaden för tryckluftsproduktionen över en tioårsperiod. Övriga utgiftsposter är huvudsakligen investeringskostnader samt service och underhåll.

Med tanke på att mycket av den tillförda energin försvinner i form av läckage, värme och tomgångsenergi, finns det stor besparingspotential i att effektivisera en tryckluftsanläggning. Det är inte ovanligt med läckageförluster på 20-50% under ordinarie drift i ett tryckluftssystem.

Vad kostar tryckluften hos er?

 

Som utgångspunkt och grund för priskalkyler och inköp är det ofta viktigt att känna till kostnaden för exempelvis en kubikmeter vatten, en kilowattimme elektricitet eller kilometerkostnaden för en lastbilstransport. Kostnaden för tryckluft är däremot ofta något man saknar kännedom om. Undersökningar har visat att majoriteten av beslutsfattarna inte vet vad en kubikmeter tryckluft kostar. Eftersom tryckluften oftast produceras på plats, och inte av någon extern leverantör, kan man heller inte på ett enkelt sätt kontrollera vad man betalar för det.

Hur tar man reda på vad tryckluften kostar?

Läs mer

Att mäta luftförbrukningen

Läs mer