Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Möjliga besparingsåtgärder

Stora energibesparingar kan göras genom att arbeta systematiskt och optimera tryckluftsprocessen. Det är viktigt att använda rätt kompressor, optimera tryckluftsanvändningen och åtgärda eventuella läckage.

1. Kompressor

 

Kompressorn som tillverkar tryckluften producerar mycket värme, precis som en glödlampa. Även om kompressorerna blivit effektivare så försvinner det mesta av den tillförda elenergin i form av värme. Men även här finns det lösningar – man kan ta tillvara överskottsvärmen från kompressorn och använda den till något som man annars skulle behöva tillföra extra energi för.

Välj rätt kompressor för dina behov, för att få en så optimal utnyttjandegrad av anläggningen som möjligt. Ta reda på vilken mängd tryckluft, och vilket tryck, som behövs för att utföra olika moment, och driva olika maskiner i din produktion. Ta reda på hur driftscyklerna ser ut och ta reda på vilken luftkvalitet som krävs i anläggningen. Fastställ sedan tillsammans med din kompressorleverantör hur dina behov ser ut och vilken utrustning som behövs för att få en så energieffektiv produktion som möjligt.

2. Optimal tryckluftsanvändning

 

Tryckluftstekniken har länge varit lite åsidosatt och inget man har ägnat något större huvudbry – istället har man kanske tagit till lite extra marginal för att vara på den säkra sidan. Men i en stor tryckluftscylinder får det plats mer luft än i en mindre, och om inte trycket är optimerat för den aktuella applikationen innebär det att man förbrukar mer luft än nödvändigt. Ofta är trycket i en tryckluftsanläggning alldeles för högt i förhållande till behovet med resultatet att luftförbrukningen ökar och det går åt mer energi. Inom exempelvis eltekniken skulle man aldrig ta så lättvindigt på utformningen av en anläggning. I takt med den tekniska utvecklingen kommer det också fram allt fler smarta komponenter som minskar energiförbrukningen i tryckluftssystemen.

Tryckluft används inom industrin exempelvis som kraftkälla för verktyg och maskiner, för torkning och kylning samt för renblåsning. För att utnyttja tryckluften optimalt, se till att välja rätt utrustning för dina behov.

Om man behöver tryckluft för renblåsning bör man använda speciellt utformade blåsmunstycken som kan dra nytta av ejektorverkan; förmågan att dra med luften som omger munstycket. Jämfört med konventionella metoder kan luftförbrukningen reduceras med upp till 50%.

Ersätt all ”öppet rör” blåsning med effektivare blåsmunstycken som ger rätt blåskraft och blåsmönster för den aktuella applikationen. Likadant med blåspistoler; ersätt de enkla ”öppet rör” modellerna med modernare och energisnålare varianter. Använd tryckluften enbart när den behövs – installera manuella eller automatiska avstängningsventiler på alla blåsstationer. Detta har även positiv inverkan i form av minskat läckage.

Tryckluftsdrivna verktyg bör, där så är möjligt, ersättas med eldrivna verktyg som ofta har betydligt högre verkningsgrad. En elapparat kan komma upp i 50% verkningsgrad medan motsvarande tryckluftsverktyg ofta inte omvandlar mer än 12-15% av den tillförda energin till nyttigt arbete.

3. Läckage

 

Den kanske största boven i ett tryckluftssystem är läckage. Det är inte ovanligt att 20-50% av den tryckluft man producerar försvinner ut i omgivningen som läckage. För att åtgärda detta är det viktigt att man regelbundet ser över sin tryckluftsanläggning i jakten på läckor att täta. 80-90% av allt läckage återfinns normalt nära användaren i slangar, kopplingar och armaturer. Även läckaget i tryckluftsdrivna maskiner och verktyg kan vara betydande.

Det finns mycket pengar att spara genom att med jämna mellanrum se över sin tryckluftsanläggning; att täta läckage, att anpassa maskiner och luftförbrukare till de driftförutsättningar som gäller, samt att uppgradera verktyg och utrustning till energisnålare varianter.

VAD KOSTAR TRYCKLUFT?

Tryckluft kostar 10 öre per normalkubik meter inklusive investerings- och underhållskostnader. Visst hade det varit bra om det var så enkelt? Tyvärr är det inte det.

Läs mer

10 sanningar om tryckluft

Nio av tio tillverkningsindustrier använder tryckluft. Här är tio fakta om blåsning med tryckluft som du måste veta om du arbetar i tillverkningsindustrin.

Läs mer