Energioptimering för framtiden

Energioptimering handlar om att använda rätt mängd energi vid rätt tidpunkt. Genom att precisera användningen av energin kan företag ofta minska energianvändningen utan att påverka processen eller den slutgiltiga produkten.

Snart behövs två jordklot

Sedan 1970 har vår livsstil krävt mer resurser än vår jord kan förse oss med. I dagsläget visar Global Footprint Networks undersökningar att vi skulle behöva hela 1,7 jordklot. När vi använder för mycket resurser kan inte vår planet ta hand om våra koldioxidutsläpp, vilket bidrar till den globala uppvärmningen.

”Vi hjälper tillverkningsföretag med energioptimering. I grunden handlar det om att arbeta på ett smartare sätt.”

2/3 av världens koldioxidutsläpp kommer från energianvändning

En stor del av den globala uppvärmningen går att härleda till hur vi lever i samhället idag. International Energy Agency (IEA) rapporterar att vår energianvändning medverkar till ungefär två tredjedelar av världens utsläpp av växthusgaser.

80% av energianvändningen baseras på fossila bränslen

Energianvändningen idag baseras framförallt på fossila bränslen, som kol, olja, naturgas och torv. Fossila bränslen är den största källan till koldioxidutsläpp, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Vi måste minska användningen av fossila bränslen.