Blåsning med tryckluft

Blåsning med tryckluft är vanligt förekommande inom industrin. Silvents produkter för blåsning med tryckluft ger effektivare blåsapplikationer, lägre ljudnivå och säkrare arbetsmiljö för operatörerna.

Blåspistoler

Blåspistoler används vid manuell blåsning inom industrin för att rengöra, torka, förflytta, sortera och kyla föremål. Alla Silvents blåspistoler är utvecklade för att ge operatören bättre och säkrare egenskaper som i förlängningen minskar antalet personskador inom industrin. Blåspistolerna har ergonomiska och användarvänliga funktioner, det specialutvecklade munstycket ger sänkt ljudnivån och förhindrar att tryckluft kan komma in i blodet.

Läs mer

Luftknivar

Luftknivar används vid fasta applikationer inom industrin för att rengöra, torka, förflytta, sortera och kyla föremål. Vår utgångspunkt är alltid vilket arbete som ska utföras när vi designar kundanpassade luftknivar. Med vår gedigna erfarenhet skräddarsyr vi luftknivar som utför applikationerna på ett energieffektivt sätt.

Läs mer

Ljuddämpare

Ljuddämpare används inom industrin för att minska bullret från tryckluftsventiler. För att minska risken för driftstörningar är Silvents ljuddämpare utrustade med en varningsindikator som justerar flödet, ljudnivån och indikerar när filtret är på väg att sättas igen. Varningsindikatorn underlättar det kontinuerliga maskinunderhållet.

Läs mer

Blåsmunstycken

Blåsmunstycken används vid fasta installationer och är vanligt förekommande inom industrin. De används exempelvis vid torkning, kylning och förflyttning. Samtliga Silvents blåsmunstycken är unika och utvecklade enligt Silventtekniken, som ger en likformig, jämn, rak och laminär luftström. Egenskaper som gör att energianvändningen optimeras.

Läs mer