Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Tryckluft

Vad är tryckluft?

 

Tryckluft är vanlig atmosfärsluft som med hjälp av en kompressor har komprimerats till ett högre tryck än atmosfärstrycket. Torr luft består huvudsakligen av syre och kväve. I atmosfären förekommer även vatten som blandas med den torra luften till en viss fuktighetshalt, beroende på temperatur och var på jorden man befinner sig.

Tryckluft är ett medium som på ett säkert och tillförlitligt sätt kan lagra stora mängder energi. Denna energiform är väl utbredd och används inom i stort sett alla industrigrenar över hela världen. Cirka 90 % av alla tillverkande företag använder tryckluft på ett eller annat sätt i sin produktionsprocess.

Jämförbara energimedium som gas, vatten och elektricitet levereras normalt till produktionsplatsen av externa energileverantörer. Dessa leverantörer måste följa de kvalitets- miljö- och säkerhetskrav som myndigheter, kunder och branschorganisationer har ställt upp. Tryckluft däremot levereras oftast inte av externa leverantörer utan produceras på plats. Därför är det användarens eget ansvar att uppfylla kvalitetskraven samt att reducera produktionskostnaden så långt det går.

Tryckluft är en ur många synvinklar fördelaktig energibärare. Den är ren och ofarlig, enkel att lagra och transportera, samt mycket användbar till vitt skilda industriella ändamål. Tryckluft kan användas till allt från att driva skruvdragare och liknande verktyg till att skapa rörelser och lyft, eller till att blåsa rent, förflytta och kyla material.

Grundläggande fakta

 

Tryckluft är, vid sidan av elektricitet, den mest användbara formen eller bäraren av energi i dagens avancerade tillverkningsindustri. Tryckluften fungerar som kraftkälla till olika typer av verktyg och maskiner, och är ofta en viktig och väl integrerad del i många produktionsprocesser. Fördelarna med tryckluft är bland annat låga underhållskostnader, låg vikt i förhållande till effekt, och möjlighet till hög belastning under lång tid utan risk för överhettning. Eftersom de flesta tryckluftsapplikationer inte är kopplade till elektricitet inser man ofta inte vilka faror som finns. Men på samma sätt som man måste följa säkerhetsföreskrifterna för elektriska maskiner och verktyg, måste man också hantera tryckluftskomponenter med respekt, för att undvika farliga olyckor.

Tryckluft lagrar stora mängder energi under högt tryck vilket innebär att felaktigt handhavande kan leda till allvarliga incidenter på arbetsplatsen. Av denna anledning är det viktigt att personalen utbildas i riskmedvetenhet och följer de säkerhetsregler som företaget satt upp, exempelvis att aldrig rikta en blåspistol för tryckluft mot en annan person. Det är också viktigt att man följer de tekniska begränsningar, avseende max tillåtet arbetstryck, temperatur, belastning etc, som tillverkaren har angett för en viss komponent eller verktyg. Säkerhetsåtgärder i samband med tryckluftsanvändning är något som blir allt viktigare för både företag och myndigheter, och något som för närvarande är under utredning i många länder.

Blåsning med tryckluft

Läs mer

10 sanningar om tryckluft

Nio av tio tillverkningsindustrier använder tryckluft. Här är tio fakta om blåsning med tryckluft som du måste veta om du arbetar i tillverkningsindustrin.

Läs mer