Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Grundläggande information

Till grund för de tekniska data som redovisas på hemsidan ligger omfattande kontrollmätningar, utförda i ett laboratorium med kalibrerad mätutrustning enligt internationellt godkända normer. Uppgifterna baseras på mätningar som är utförda under följande förhållanden:

 

Matningstryck

Matningstrycket är uppmätt precis före blåsmunstycket, och anges i enheten kilopascal [kPa] eller pounds per square inch [psi]. Tekniska data som redovisas i handboken gäller vid ett matningstryck på 500 kPa (72.5 psi) om inget annat anges.

 

Blåskraft

Blåskraften är uppmätt mot en våg med en plan yta av 310 x 290 (12.20″ x 11.40″) och med ett avstånd på 200 mm (7.87″) från blåsmunstyckets utlopp. Blåskraften anges i enheten Newton [N] eller ounze [oz] alternativt pounds [lbs]. 1 lbs = 16 oz.

 

Blåskraft vid olika tryck

Värden för blåskraften vid 200 kPa till 1000 kPa resp. 40 psi till 120 psi.

 

Luftförbrukning

Luftförbrukningen är uppmätt med en flödesmätare som sitter före blåsmunstycket. Förbrukningen anges i enheten Normalkubikmeter per timme [Nm³/h] eller standard cubic feet per minute [scfm].

 

Luftförbrukning vid olika tryck

Värden för luftförbrukningen vid 200 kPa till 1000 kPa resp. 40 psi till 120 psi.

 

Ljudnivå

Ljudnivån är uppmätt på ett avstånd av en meter (3.28 ft) från blåsmunstyckets utlopp och med mikrofonen vinkelrät mot luftstrålens riktning. Ljudnivån anges i enheten decibel A [dB(A)].

 

Ljudnivå vid olika tryck

Värden för ljudnivån vid 200 kPa till 1000 kPa resp. 40 psi till 120 psi.

 

Blåsmönster

Blåsmönstret visar luftens utbredning framför blåsmunstycket och anges i millimeter [mm] eller tum [”].

 

Blåsmönster vid olika avstånd

Värden för blåsmönster från 50 mm till 500 mm resp. 4″ till 20″.

 

Lufthastighet

Lufthastigheten är uppmätt i centrum av luftstrålen och anges i meter per sekund (m/s) eller feet per second (ft/s).

 

Lufthastighet vid olika avstånd

Värden för lufthastighet från 50 mm till 500 mm resp. 4″ till 20″.

 

Dimensioner

Alla måttuppgifter anges i millimeter [mm] eller tum [”].

 

Temperatur

Maximalt tillåten arbetstemperatur för produkterna anges i grader Celsius [°C] eller grader Fahrenheit [°F].

 

Om det är något värde som saknas eller om frågor uppstår så vänligen kontakta oss på info@silvent.se.