Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Blåsmunstycken

Blåsmunstycken är vanligt förekommande inom industrin för att rengöra, torka, kyla, sortera eller transportera föremål. Vad många inte tänker på är att det kostar väldigt mycket att driva dem. I snitt 70% av all tryckluft används för blåsning. Blåsning orsakar också ett skadligt buller.

För att välja rätt munstycke krävs kunskap och erfarenhet. Det har vi på Silvent. Vi har även marknadens bredaste sortiment av blåsmunstycken. Denna kombination ger oss möjlighet att hjälpa våra kunder att lösa sina blåsproblem med t.ex. dålig blåseffekt, dyr drift eller högt buller.

Alla Silvents blåsmuntycken har den optimala kombinationen av hög blåskraft, låg energiförbrukning och låg ljudnivå.

 

Blåsning med tryckluft

Blåsning med tryckluft är vanligt förekommande inom industrin. Ofta installeras första bästa rörstump när blåsbehov finns. Rörets dimension kan variera från någon millimeter upp till en tum i diameter. Det är vanligt att man böjer och formar det öppna röret för att få den blåsvinkel och det blåsmönster man vill ha. Blåsning med tryckluft har många viktiga funktioner bland annat:

 • Rengöring
 • Torkning
 • Kylning
 • Förflyttning
 • Sortering

 

Problemen

I de flesta fall har installationen inte föregåtts av någon teknisk dimensionering och eftersom kunskapen kring blåsning med tryckluft ofta är mycket begränsad blir effektiviteten bristfällig. Öppet rör blåsning fungerar dock oftast, men har välkända problem som:

 • Hög turbulens som genererar skadligt buller
 • Stor energiåtgång dvs slöseri av dyrbar tryckluft
 • Riskfyllt förfarande då t ex luft kan tränga in i  blod- omloppet på operatören

 

Silvent-tekniken är lösningen

Silvent har genom forskning utvecklat den idag välkända och tillika patenterade Silvent-tekniken. Den grundläggande principen är att skapa en likformig, jämn och rak så kallad laminär luftström istället för en turbulent och högljudd luftström, som uppstår i öppna rör. Alla Silvents muntycken har den optimala kombinationen av hög blåskraft, låg ljudnivå och låg energiförbrukning. Ersättning av öppet rör-installationer med Silvents blåsmunstycken innebär som regel att man:

 • Sänker ljudnivån med 50%
 • Reducerar luftförbrukningen med minst 30%
 • Uppfyller myndigheternas säkerhetskrav

 

Våra blåsmunstycken

Se alla våra blåsmunstycken under sidan Produkter – Blåsmunstycken.

Kyler objektet samtidigt som det blåser bort spånor

FRIGUS

Vill du också att det ska vara enkelt att energioptimera?

MJ4-QS

Hur väljer man rätt blåsmunstycke?

Det finns två riktlinjer att utgå ifrån

Läs mer