Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Effektivitet

Silventtekniken

 

Den så kallade Silventtekniken innebär att man kan blåsa med tryckluft med en låg ljudnivå och en bibehållen hög blåskraft. I stället för att låta luften expandera genom ett stort hål, så delas den upp i ett antal mindre hål eller slitsar, och på så vis höjs frekvensen på ljudet till nivåer som ligger utanför vad det mänskliga örat kan uppfatta och skadas av. Genom medejektering av omkringliggande stillastående luft, minskas hastighetsdifferensen i luftstrålen och därmed ljudnivån.

En annan viktig faktor för att kunna sänka ljudnivån är att kontrollera luften och skapa en laminär strömning som eliminerar turbulensen som normalt skapar buller vid blåsning med tryckluft.

Silvent vidarutvecklar hela tiden sin patenterade teknik och har infört ett helt nytt moment inom blåstekniken. Effekten uppnås genom att en kärnstråle med överljudshastighet omges av en skyddande luftfilm som är parallell med kärnstrålens riktning. Kärnstrålen i munstycket genereras av en lavaldysa. Utformningen av dysan gör att tryckluftens hela energi omvandlas till rörelseenergi utan att strålen expanderar i sidled efter det att strålen lämnat dysan. Den skyddande luftfilmen gör att kärnstrålen inte bromsas upp av den omgivande luften utan kan utnyttjas till full effekt. Gasflödet motverkar att turbulens bildas och därmed sänks ljudnivån.

Silvent har under åren fått flera världspatent för sina produkter som både sänker ljudnivån och energiförbrukningen vid blåsning med tryckluft.

Öppet rör v/s Silvent blåsmunstycke

Jämför de stora skillnaderna mellan SILVENT blåsmunstycke och blåsning med ett öppet rör i tabellen nedan som är baserad på 8-timmars arbetsdag och att blåsning sker 5 dagar per vecka året runt. Kostnaden för 1 Nm³ vid 500 kPa är beräknad till 10 öre (0.10 SEK).* Genom praktiska applikationstester har vi kunnat sammanställa en tabell, som visar vilka munstycken som utför samma arbete som ett öppet rör.

Page10_SV

EXEMPEL

Öppet rör Ø 10 mm (3/8″)Ersätts med SILVENT 705 L
Antal timmar per år:Antal timmar per år:
52 veckor x 5 arbetsdagar x 8 timmar = 2 080 timmar52 veckor x 5 arbetsdagar x 8 timmar = 2 080 timmar
Kostnad per timme:Kostnad per timme:
185 Nm³ x 0.10 kr = 18.50 kr95 Nm³ x 0.10 kr = 9.50 kr
Årlig driftskostnad = 38 480 krÅrlig driftskostnad = 19 760 kr