SILVENT 2055-A-SG-500

Silvents blåspistoler utvecklas med användaren i fokus. Vi utgår alltid ifrån människan och hur vi kan minimera risken för kropps-, ögon- och hörselskador.

Tyst

Silvents patenterade blåsteknik gör det möjligt att kombinera en låg ljudnivå med en hög blåskraft.

Kraftfull

SILVENT 2055-A-SG-500 är en blåspistol och passar bra i miljöer som kräver hög blåskraft.

Säker

Blåspistolen är utrustad med ett förlängningsrör som underlättar vid svårnådda och farliga applikationer. Förlängningsröret skapar ett skyddsavstånd som minskar risken för att operatören skadas av farliga stänk. Röret möjliggör även en bra arbetsställning.

*Förlängningsröret går att få i olika längder.

Tyst – Kraftfull – Säker

SILVENT 767-L-H-1000

Läs mer

SILVENT 007–S

Läs mer

SILVENT 4015-LF

Läs mer