Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Risker vid blåsning med tryckluft; lagar och föreskrifter

Idag finns det två länder, USA och Schweiz, som har genomfört krav gällande direkt påblåsning på huden. Blåspistoler används ofta för att blåsa sig ren från damm och smuts under eller efter en arbetsdag. När man använder tryckluft på detta sätt finns en risk att luftbubblor trycks in i blodomloppet och orsakar en propp. De säkerhetsföreskrifter som finns idag har kommit till efter ett antal dödsolyckor av detta slag.

Maskindirektivet

 

Inom EU gäller Maskindirektivet 2006/42/EC. Direktiven ger viktiga hälso- och säkerhetskrav vid konstruktion och tillverkning av maskin- och säkerhetskomponenter.

Även om blåsmunstycken används i system och maskiner som omfattas av maskindirektivet, berörs inte dessa komponenter särskilt. Pneumatiska komponenter skall inte CE-märkas individuellt enligt maskindirektiven, det är t.o.m. olagligt att göra det. För maskinbyggare, som måste ange att deras produkt uppfyller maskindirektiven, är de tekniska specifikationer om temperatur och tryck, som anges i katalogen, tillräckliga för inbyggnadskomponenter som blåsmunstycken.

Vad säger OSHAs reglering om blåsning med tryckluft?

Läs mer

Silvent kan hjälpa dig att minimera risken för skador och undvika OSHA-överträdelse.

Läs mer