Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Risker vid blåsning med tryckluft

Risker

 

Tryckluft är inte bara vanlig luft. Tryckluft är en koncentrerad luftström med högt tryck och hög hastighet som kan åstadkomma allvarliga skador på operatören och personer i hans närhet.

Att leka med tryckluft kan vara livsfarligt. Ett oskyldigt försök att skrämma en person genom att plötsligt börja blåsa bakom hans rygg, ledde i ett fall till att personen blev så överraskad att han föll framåt och skadade sig allvarligt på de rörliga delarna i en maskin. En missriktad stråle med tryckluft mot huvudet kan ge allvarliga ögonskador eller spräcka trumhinnan i örat. Riktar man tryckluft in i munnen kan man skada lungor och matstrupe. Oförsiktigt användande av tryckluft för att blåsa bort smuts eller damm från kroppen, även med ett skyddande lager av kläder, riskerar att leda till att tryckluft tränger in i kroppen, vilket kan skada de inre organen.

Den allvarligaste skada som kan orsakas av tryckluft uppstår när tryckluft blåses in under huden, exempelvis via ett sår. Det kan leda till luftembolism, där luftbubblor pressas in i blodvenerna och transporteras vidare längs blodbanan. När luftbubblan når hjärtat uppstår symptom liknande en hjärtattack. När luftbubblan når hjärnan kan den leda till hjärnblödning. Denna typ av skada kan vara direkt dödlig. Eftersom tryckluft oftast innehåller mindre mängder olja eller smuts, kan även svåra infektioner uppstå om tryckluften kommer in i kroppen.

Här kan du läsa om fler risker med blåsning med tryckluft.

Silvent Teknologin

Tyst och effektiv blåsning med tryckluft

Läs mer

10 sanningar om blåsning med tryckluft

Visste du detta om blåsning med tryckluft?

Läs mer