Kontakta oss:
+46 33 23 79 00
Våra säljare hjälper dig med order och teknisk support. Öppettiderna är kl. 07.00-16.00.

Fakta om ljud och buller

Vad är ljud?

Ljud är tryckvariationer i luften. Dessa tryckvariationer sätter trumhinnan i rörelse och åstadkommer det som vi människor uppfattar som ljud. Från trumhinnan överförs ljudet via hörselbenen till hörselsnäckan där det omvandlas till elektriska signaler som går vidare till hjärnan. Det mänskliga örat kan urskilja ljudtryck inom ett mycket stort område. För att beskriva hur starkt ljudet är inom örats arbetsområde används en särskild mätskala. Resultatet – ljudtrycksnivån – anges i enheten decibel (dB).

Den logaritmiska ljudtrycksskalan innebär att två lika starka ljudkällor ger 3 dB högre ljudtrycksnivå än enbart den ena källan. Tio lika starka ljudkällor ger 10 dB högre nivå och hundra lika starka ljudkällor 20 dB högre nivå. Följande formel kan användas för att räkna ut den totala ljudtrycksnivån för flera lika starka ljudkällor:

       Lp (total) = Lp + 10*lg(n)

där (n) är antalet lika källor och Lp är ljudtrycksnivån från en källa.

Ljudet färdas med olika frekvenser (svängningar per sekund) mot vilket det mänskliga örat har varierande känslighet. Det instrument (ljudnivåmätare) som man använder för att mäta buller är konstruerat för att ta hänsyn till detta. Mätresultatet filtreras och anges i en A-vägd nivå som skall efterlikna det ljudtryck som det mänskliga örat upplever. Det resulterande ljudnivåvärdet anges då som dB(A). Det förekommer även filtrering enligt en C-vägd nivå som används för högfrekvent ljud; resultatet anges då som dB(C).

I de flesta miljöer varierar ljudets nivå under den tid man vistas där. För att ta hänsyn till detta använder man en form av genomsnittlig ljudnivå, så kallad ekvivalent ljudnivå (Leq), för en viss tidsperiod, exempelvis en åttatimmars arbetsdag.

Läs mer här om 6 viktiga punkter om decibel som du bör veta om du har personalansvar.

Vad är buller?

Skillnaden mellan ljud och buller brukar definieras med att buller är ett icke önskvärt ljud. Det kan vara ljud som enbart upplevs som störande och irriterande eller ljud som är direkt skadligt för hörseln. Om ett ljud ska betraktas som ljud eller buller är alltså en rent subjektiv bedömning, som styrs av attityden till bullerkällan.

Att ta bort eller minska bullret på en arbetsplats är ofta mycket lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för arbetsfrånvaro, olyckor och anställda som inte orkar arbeta med full kapacitet. För en bra ljudmiljö krävs att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågorna. Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för detta.

Blåsning med tryckluft genererar buller

Buller i form av blåsljud från pneumatiska system förekommer ofta inom industrin. Blåsljuden är av två olika typer, dels impulsljud, som uppstår vid avluftning av ventiler och cylindrar. Den andra typen uppstår när man använder tryckluften för att blåsa rent, kyla, transportera eller sortera. Blåsljuden uppkommer då den komprimerade luften expanderar ut ur systemet. Detta sker med hög hastighet och ofta genom ett s.k. ”öppet rör” eller ett hål. När luften expanderar fritt skapas turbulens, vilket i sin tur genererar högt buller.

Silvents teknologi sänker bullret kraftigt, läs mer här.

10 sanningar

Visste du detta om blåsning med tryckluft?

Läs mer

Vår lösning

Blåspistolen Pro One

Läs mer

Ljuddämpare med varningsindikator

Läs mer