Alla har rätt till en bra arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är grundläggande för en fungerande och framgångsrik arbetsplats. Definitionen av en bra arbetsmiljö är, enligt International Labour Organization (ILO), en arbetsmiljö där ingen riskerar att utsättas för fysisk eller psykisk skada.

36.720 personer skadas varje timme

Varje timme skadas 36.720 personer på sin arbetsplats. I Europa är tillverkningsföretagen en av de mest drabbade branscherna. Statistiken visar att vi måste fortsätta förbättra både den psykiska och den fysiska arbetsmiljön.

Buller ger skador för livet

Tinnitus och hörselskador på grund av bullriga arbetsplatser är vanligt förekommande. Ett vanligt misstag är att anta att bullernivåer under 80 dB(A) är ofarliga, men även dessa kan ge livslånga skador. Skadorna är osynliga och succesivt framträdande, vilket gör att mörkertalet för antalet drabbade är stort.

”På Silvent arbetar vi aktivt för att förbättra arbetsmiljön hos tillverkningsföretagen över hela världen. Alla har rätt till en bra arbetsplats.”

Luft i blodet är dödligt

Tryckluft är livsfarligt om det används på fel sätt. Vid fel hantering kan luften tränga in i blodomloppet och orsaka allvarliga skador, som hjärtinfarkt och stroke. Tryckluft ska aldrig blåsas mot kroppen.