Historien bakom blåspistolen Pro One

Pro One är framtagen med användare för användare

Idag syns stora skillnader mellan olika arbetsgrupper när det kommer till arbetsmiljö. För kontorsanställda handlar arbetsmiljö i första hand om ergonomiska möbler medan det i industrin fortfarande handlar om att minska olycksrisken på arbetsplatsen.

Utifrån detta uppkom tanken om blåspistolen Pro One, ett handhållet verktyg, utvecklat för att användas i industrin och designat för att minimera risken för skador vid blåsning med tryckluft.

 

Nära samarbete med designbyrån Veryday

Redan tidigt i processen inleddes ett samarbete med Veryday, en designbyrå med expertis inom industridesign. Vid många tidigare utvecklingsprojekt har Silvents fokus varit tekniken bakom produkterna, för att kunna erbjuda tysta och säkra lösningar för blåsning med tryckluft. Vid detta utvecklingsprojekt fanns det även en önskan att inkludera ergonomisk design, för att minimera risken för förslitningsskador. Det var därför viktigt att inkludera en utomstående part, som var expert på just detta område.

– Vi på Silvent brinner för att alla anställda ska ha en bra arbetsmiljö. Vi ville därför utveckla en produkt som verkligen gör skillnad för användaren och då kändes det naturligt att kontakta Veryday som är ett av de absolut främsta industridesignföretagen i världen. Vårt samarbete med Veryday har gjort det möjligt att förena det bästa av två världar i den nya blåspistolen; Verydays unika kunnande inom ergonomidesign och vår egen tekniska kompetens när det kommer till blåsning med tryckluft, säger Rasmus Tibell, teknisk chef på Silvent.

 

Inspirerad av användare

För att kunna tillgodose behoven och underlätta arbetet för de personer som arbetar med tryckluft dagligen genomfördes ett flertal användarstudier. Både män och kvinnor från tillverkningsindustrin blev intervjuade och fick besvara frågor angående deras blåsoperationer, blåspistolers egenskaper och förvaring. Utifrån svaren i användarstudierna skapades sedan en prototyp av blåspistolen. Därefter genomfördes ytterligare studier, där operatörerna fick kommentera den framtagna designen.

– Med det insamlade resultatet som grund gav Silvent oss fria händer att utforma handtagets yttre design utan att vara begränsade av de inre, tekniska lösningarna. Det gav oss förutsättningar att skapa det bästa tänkbara för användaren. Det är väldigt roligt att arbeta med Silvent som har en så hög ambitionsnivå, säger Hans Himbert, industridesigner och partner på Veryday.

Därefter följde ett komplicerat arbete, att kombinera den inre tekniken med den yttre designen.

Pro One är framtagen i ett nära samarbete med användare och utformad för att minska risken för skador. Det är viktigt att komma ihåg att alla har rätt till en bra arbetsmiljö, oavsett inom vilken bransch man arbetar.

working-environment-injured-people1

Alla har rätt till en bra arbetsmiljö

För kontorsanställda handlar en bra arbetsmiljö ofta om ergonomiska möbler som följer kroppens naturliga rörelser. Men industrin har fortfarande problem med grunden till en bra arbetsmiljö – att ingen ska skada sig eller avlida på sin arbetsplats. Det här måste förändras. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö.

För att uppmärksamma allas rätt till en bra arbetsmiljö bjöd Silvent in leverantörer, kunder och kollegor till ett arbetsmiljöevent. Fokus under eventet var att poängtera vikten av en god arbetsmiljö och belysa arbetsmiljöproblemen som finns inom industrin. Scenprogrammet innehöll bland annat diskussioner om arbetsmiljöskillnader mellan olika länder, definitionen av en god arbetsmiljö samt hur detta kan medverka till ett framgångsrikt företag.

Under eventet presenterades även den nya innovativa blåspistolen Pro One. Rasmus Tibell, teknisk chef på Silvent, och Hans Himbert, industridesigner på Veryday, visade för första gången upp den ergonomiska blåspistolen och berättade om dess unika funktioner.

– Blåspistolen är ett av de mest använda verktygen i produktionsmiljöer, men som tyvärr orsakar en hel del arbetsskador. Vi vill ändra på det och efter flera år av forskning med bland annat användarstudier och tester kan vi nu stolt presentera resultatet: Pro One är en säker, tyst och effektiv blåspistol, säger Anders Erlandsson, vd för Silvent AB.

Eventet avslutades med mingel.

Här kan du se bilder från eventet.