You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#2. Manuell bortblåsning av damm och olja från maskiner.

Resultat
Förbättrade säkerheten för operatörerna och minskade ljudnivån vilket resulterade i en förbättringsrapport. Företaget kunde även ta bort 4 blåspistoler och fortfarande genomföra arbetet med önskat resultat.
Lösning
Blåspistolen SILVENT 007-L uppfyller OSHAs säkerhetsföreskrifter och kan beställas med en luft- eller plast sköld. Detta förbättrade säkerheten och minskade risken för arbetsrelaterade skador.
Produkt: 007-L