You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#5. Kylning vid kapning av metall

Företaget använde tryckluft för att kyla vid kapning av metaller för att kyla detaljer och blåsa bort metallspån. Den vanligaste blåsmetoden, vid blåsning med tryckluft i industrin är öppna rör, vilket medför höga ljudnivåer på grund av den turbulenta luftströmmen. Blåsning med tryckluft är en av de största bullerkällorna i tillverkningsindustrin.

Resultat
Genom att ersätta de öppna rören med blåsmunstycken från Silvent var det möjligt att sänka ljudnivån vid kylningen. Munstyckena minskade turbulensen, vid blåsning med tryckluft, vilket medförde den sänkta ljudnivån.
Lösning
För att förbättra applikationen installerades 5 stycken SILVENT 011 blåsmunstycken. Vid installationen finjusterades blåsavståndet och blåsvinklarna för att få bästa möjliga kylresultat, utan att generera höga ljud vid tillexempel blåsning mot skarpa kanter. Det var även möjligt att avlägsna metallspånen effektivt.
Produkt: 011