You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#190. Transportering av papper i maskin

Företaget använde en egenkonstruerad luftramp för att transportera tapeter framåt i tillverkningsprocessen. Vid guidning av tapeterna var det viktigt att de följde valsen, för att inte orsaka problem och maskinstopp. Maskinstopp på grund av produktionsfel är både kostsamt och ineffektivt.

Resultat
Den kundanpassade luftkniven från Silvent, SILVENT 300, designades av Silvents ingenjörer, för att effektivisera den aktuella applikationen. Luftknivens blåskraft, blåsmönster, blåsavstånd och blåsvinkel anpassades efter applikationen för att garantera att tapeten blåstes ner mot valsen. Installationen av den kundanpassade luftkniven minskade därmed problemen i tillverkningsprocessen.
Lösning
Installationen av en luftkniv från Silvent gjorde det möjligt att förbättra transporten av tapeten. Luftkniven såg till att tapeten blåstes ner mot valsen, och att den på så vis guidades vidare i tillverkningsprocessen, utan att det uppkom problem. Detta minskade antalet kostsamma maskinstopp, orsakade av pappersbrott. Företaget kunde därför arbeta mer effektivt.
Produkt: SILVENT 300