You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#176. Rengöring av MDF-skiva från träspån och damm

För att få ett bra resultat vid lackering av MDF-skivor måste ytan vara helt fri från träspån och damm. Företagets befintliga lösning bestod av en egenkonstruerad luftkniv med blåsmunstycken, men företaget saknade kunskap om hur man designar en effektiv luftkniv. Den befintliga lösningen medförde därför bland annat höga ljudnivåer, vilket gick emot företagets policy, då de arbetade aktivt för att sänka bullernivåerna i produktionen.

Resultat
För att sänka de höga ljudnivåerna och optimera användningen av tryckluft installerades en kundanpassad luftkniv från Silvent. Detta medförde även att matningstycket kunde sänkas väsentligt. Mätningar som genomfördes före och efter installationen visade att bullernivåerna sänktes med 10 dB(A), vilket örat uppfattar som en halvering av ljudnivån. Installationen medförde dessutom energibesparingar på 25%.
Lösning
Den kundanpassade luftkniven SILVENT 300 är designad av Silvents ingenjörer, som genom sin breda erfarenhet och kunskap om blåsning med tryckluft möjliggör effektiv blåsning med tryckluft. För att sänka ljudnivån maximalt var det nödvändigt att anpassa blåskaften, blåsmönstret, blåsavståndet och blåsvinkeln utifrån den unika applikationen. Det var även möjligt att justera matningstrycket efter installation, vilket gjorde att ytterligare besparingar kunde göras.
Produkt: SILVENT 300