You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#159. Förflyttning av läder vid impregnering

Företaget använde blåsning med tryckluft vid transporten av läder i impregneringsprocessen. En egenkonstruerad blåsramp med borrade hål var installerad för att utföra arbetet. Den befintliga lösningen var energikrävande, och orsakade tryckfallsproblem, vilket påverkade effektiviteten i hela produktionen.

Resultat
Den kundanpassade luftkniven, SILVENT 300, designades av Silvents ingenjörer för att optimera applikationen. Genom att anpassa blåskraften, blåsmönstret, blåsavståndet och blåsvinkeln efter applikationen var det möjligt att minska energiåtgången och sänka ljudnivån i produktionen. Det var där med möjligt att förbättra transporten både ur ett ekonomisk och arbetsmiljömässigt perspektiv.
Lösning
För att minska energiåtgången och försäkra en jämn blåskraft installerades en kundanpassad luftkniv från Silvent. Luftkniven minskade turbulensen och kunde genom det använda mer av den tillförda luften för effektiv blåsning. Genom att använda mindre mängd luft var det även möjligt att åtgärda problemet med tryckfall, vilket även påverkade andra delar av produktionen positivt. Utöver energibesparingarna var det även möjligt att sänka ljudnivån i produktionen.
Produkt: SILVENT 300