You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#140. Renblåsning av stålband i ett reversibelt kallvalsverk

Vid kallvalsning av stål tillförs emulsion för kylning och smörjning under processen. Om denna emulsion inte avlägsnas efter valsningen kan problem uppstå i form av ränder, fläckar och rostangrepp på stålytan. Företagets befintliga lösning avlägsnade inte emulsionen på ett fungerande och tillfredställande sätt. Detta påverkade ytfinishen och medförde avvikelser, som var svåra att korrigera i efterhand. Avvikelserna medförde ökat antal kassationer och materialförbrukning ökade företagets kostnader.

Resultat
Installationen av Silvents luftplog, SILVENT AirPlow, resulterade i en avgörande förbättring av stålbandets ytfinish. Renblåsning av stålytan med tryckluft direkt efter valsningen är en vanlig metod för att åstadkomma en ren och torr yta. Den plogformade renblåsningen lyckades bättre avlägsna emulsionen från centrum hela vägen ut till kanterna på stålbandet. Mängden spärrat material reducerades så att allt producerat stål kunde skickas vidare till den efterföljande galvaniseringsprocessen.
Lösning
Silvents luftplog, SILVENT AirPlow, är speciellt framtagen för att förbättra kvalitén i stål- och aluminiumindustrin. Stålbandets höga hastighet och mängden emulsion innebär att utformningen av denna renblåsning är helt avgörande för resultatet. Silvents ingenjörer ser till att samtliga luftplogar optimeras till respektive applikation, för att ge bästa möjliga resultat. Luftplogen minskade också den totala energiförbrukningen jämfört med tidigare.
Produkt: AIRPLOW