Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Stål och metaller

Renblåsning av stålband i ett reversibelt kallvalsverk

#140.

Vid kallvalsning av stål tillförs emulsion för kylning och smörjning under processen. Om denna emulsion inte avlägsnas efter valsningen kan problem uppstå i form av ränder, fläckar och rostangrepp på stålytan. Företagets befintliga lösning avlägsnade inte emulsionen på ett fungerande och tillfredställande sätt. Detta påverkade ytfinishen och medförde avvikelser, som var svåra att korrigera i efterhand. Avvikelserna medförde ökat antal kassationer och materialförbrukning ökade företagets kostnader.

#145.

Torkning av kylvatten för att förbättrade kameraavläsning i varmvallsverk.

Torkning av kylvatten för att förbättrade kameraavläsning i varmvallsverk.

#143.

#139.

Rengöring av plåt i tandemvallsverk.

#141.

Rengöring av plåt i reversibelt kallvallsverk.

#142.

Rengöring av plåt i betningslinjen.

#138.

Rengöring av plåt i kallvallsverk.

#144.

Avlägsning av vatten för att undvika köldsprickor.