You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#119. Utmatning av o-ring efter värmehärdande gjutning.

Resultat
Förbättrade applikationens kvalité med färre maskinstopp orsakade av att O-ringarna fastnat i gjutformen.
Lösning
Luftkniven SILVENT 304 Z+ förbättrade kontrollen och utmatningen av O-ringar.
Produkt: 304 Z+