You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#106. Separering av plåt vid klippning

Företaget ville förhindra att mer än en plåt matades in i maskinen samtidigt, för att minska antalet produktionsstopp. Det var därför viktigt att separera plåtarna från varandra innan imatning, då inmatning av flera plåtar skapade problem vid klippningsprocessen.

Resultat
Genom att använda ett blåsmunstycke som genererar en bred och smal luftstråle, var det möjligt att separera plåtarna effektiv. Den smala luftstrålen kunde forceras in mellan plåtarna och därmed skilja dem från varandra, vilket minskade dubbelmatningen av plåtar. Resultatet blev färre produktionsstopp vilket ledde till en effektivare produktion.
Lösning
Genom att ersätta den befintliga lösningen med ett designat blåsmunstycke, SILVENT 9002W, och justera in blåsvinkeln var det möjligt att få en mycket säkrare separering av plåtarna. Blåsmunstycket gjorde det även möjligt att sänka ljudnivån avsevärt och att minska mängden förbrukad tryckluft under operationen.
Produkt: 9002W