Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Metallprodukter

Separering av plåt vid klippning

#106.

Företaget ville förhindra att mer än en plåt matades in i maskinen samtidigt, för att minska antalet produktionsstopp. Det var därför viktigt att separera plåtarna från varandra innan imatning, då inmatning av flera plåtar skapade problem vid klippningsprocessen.

#99.

Förflyttning av delar i önskad riktning i mekanisk matning.

Förflyttning av korkar efter stämpling.

#91.

#109.

Utmatning av produkter som inte uppfyller kvalitetskraven vid kontroll.

#90.

Utmatning efter stämpling.

#108.

Utmatning av flaskbotten från stämplingsmaskin.

#98.

Utmatning av form efter gjutning.

#95.

Bortblåsning av varm luft, för att skydda operatören vid smidespress.

#92.

Torkning av burkar för att undvika rost under transport.

#104.

Kylning och rengöring från spån i maskiner.

#110.

Rengöring av sågmaskinen.

#111.

Rengöring av transportband från spån.

#112.

Rengöring från spån vid utmatning från maskin.