You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#154. Rengöring från damm i kartongmaskin innan arken läggs på pall.

Vid slutkapning av kartonger genereras mycket pappersdamm, vilket kan påverka kvalitén på slutprodukten om det inte avlägsnas före emballering. Det var därför viktigt för företaget att blåsa bort så mycket pappersdamm som möjligt från slutprodukten för att kunna erbjuda en hög kvalitet till slutkunden. Kartongens storlek kunde variera, vilket krävde att renblåsningen genomfördes manuellt.

Resultat
För att effektivt kunna avlägsna pappersdammet valde företaget att installera en kundanpassad luftkniv, för blåsning med tryckluft. Detta gjorde det möjligt att avlägsna pappersdammet från arken och på så sätt hålla en hög och jämn kvalitet på leveranserna till kunderna.
Lösning
Slutprodukterna hade en varierande storlek, vilket krävde att avblåsningsutrustningen täckte hela maskinens bredd. Detta var möjligt genom en specialdesignad luftkniv, SILVENT 300TM, med en täckningsbredd som rymde hela maskinens bredd och en justerbar blåsvinkel. Renblåsningen kunde därmed utföras oberoende av slutproduktens storlek.
Produkt: SILVENT 300