You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

Sök
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

#13. Utmatning av flaskor med felaktig vikt.

Företaget använde blåsning med tryckluft för att enkelt och effektivt kunna avlägsna de flaskor som inte innehöll rätt mängd vätska. De flaskor som inte uppfyllde viktkravet sorterades bort, med hjälp av tryckluftsblåsning. Den ursprungliga applikationen använde ett öppet rör vid blåsningen med tryckluft, vilket både var energikrävande och ineffektivt.

Resultat
För att effektivisera utmatningsprocessen och minska användningen av tryckluft installerade det amerikanska företaget ett blåsmunstycke. Det flata blåsmunstycket gav ett bredare blåsmönster och därmed en bredare träffyta, vilket underlättade utmatningen av flaskorna. Munstycket nyttjade även tryckluften på ett effektivare sätt, än det öppna röret, vilket gjorde det möjligt att utföra samma arbete men med mindre förbrukning av tryckluft.  
Lösning
Installationen av blåsmunstycket SILVENT 971 F minskade energiförbrukningen och förbättrade applikationens utförande. Blåsmunstycket SILVENT 971 F är utrustad med ett flödesreglage, vilket gjorde det möjligt för företaget att justera blåskraften. Därmed kunde företaget suggestivt reglera blåskraften till dess att den var optimal för just deras applikation. På så vis användes inte mer tryckluft än nödvändigt, vilket både sänkte förbrukningen och ljudnivån.
Produkt: 971 F