You are currently not visiting the preferred language for your location. Do you want to go to your preferred language?

#8. Sortering av medicinburkar innan ifyllning.

Resultat
Ljudnivån sänktes till under 85 dB(A), vilket i många länder är den reglerade gränsen för en 8 timmars arbetsdag.
Lösning
Blåsmunstycket SILVENT MJ50 sänkte ljudnivån.
Produkt: MJ50