Vitvaror och elektroniska komponenter

Funktion
Applikation
Produkt
Lösning / Resultat
Kylning
#5 – Kylning av insidan av metall bearbetnings maskiner.
BLÅSMUNSTYCKE: 011
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 011

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 011 förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Blåsmunstycket förbättrade blåseffektiviteten vilket förbättrade kylningsprocessen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#7 – Rengöring av insidan av stålrör.
BLÅSMUNSTYCKE: 9005W
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 9005W

Läs mer om produkten här
Rengöring
#5a – Rengöring av komponenter.
LUFTKNIV: 364 / 362
Läs mer
X
LUFTKNIV: 364 / 362

Läs mer om produkten här
Rengöring
#1 – Manuell bortblåsning av damm och olja från maskiner.
BLÅSPISTOL: 007-L-AS1
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-L-AS1

Lösning
Blåspistolen SILVENT 007-L uppfyller OSHAs säkerhetsföreskrifter och kan beställas med en luft- eller plast sköld. Detta förbättrade säkerheten och minskade risken för arbetsrelaterade skador.

Resultat
Förbättrade säkerheten för operatörerna och minskade ljudnivån vilket resulterade i en förbättringsrapport.

Läs mer om produkten här
* Rengöring
#183 – Generell rengöring av små arbetsutrymmen.
BLÅSPISTOL: 59002W
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 59002W

Lösning
Blåspistolen SILVENT 59002W förbättrade effektiviteten, minskade ljudnivån och uppfyller OSHAs säkerhetskrav.

Resultat
Blåspistolen gjorde det möjligt att sänka ljudnivån med 12 dB(A). En ljudsänkning med 10 dB(A) uppfattar örat som en halvering av ljudet.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#2 – Manuell bortblåsning av damm och olja från maskiner.
BLÅSPISTOL: 007-L-AS1
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-L-AS1

Lösning
Blåspistolen SILVENT 007-L uppfyller OSHAs säkerhetsföreskrifter och kan beställas med en luft- eller plast sköld. Detta förbättrade säkerheten och minskade risken för arbetsrelaterade skador.

Resultat
Förbättrade säkerheten för operatörerna och minskade ljudnivån vilket resulterade i en förbättringsrapport. Företaget kunde även ta bort 4 blåspistoler och fortfarande genomföra arbetet med önskat resultat.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#3 – Generell bortblåsning av damm och olja från maskiner och produktionsgolv.
BLÅSPISTOL: 007-S
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-S

Lösning
Blåspistolen SILVENT 007-S är en säker blåspistol.

Resultat
Installationen av Silvents blåspistoler förbättrade säkerheten för operatörerna och sänkte ljudnivån.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#4 – Generell bortblåsning av olja och spån från CNC maskiner.
BLÅSPISTOL: 007-L
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-L

Lösning
Blåspistolen SILVENT 007-L hjälpte företaget att förbättra blåseffektiviteten.

Resultat
Silvents blåspistoler kombinerade en låg ljudnivå med en effektiv blåsning.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#6 – Generell renblåsning utan att repa slutproduktens yta.
BLÅSPISTOL: 007-P / 59002W
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-P / 59002W

Läs mer om produkten här