Stål och metaller

Funktion
Applikation
Produkt
Lösning / Resultat
Rengöring
#144 – Avlägsning av vatten för att undvika köldsprickor.
BLÅSMUNSTYCKE: 780-LA
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 780-LA

Lösning
En specialdesignad sidovägg av tryckluft med högt tryck som stoppar vattnet från att komma tillbaka till plåten.

Resultat
Undvek köldsprickor och förbättrade kvaliteten.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#138 – Rengöring av plåt i kallvallsverk.
LUFTKNIV: Air Plow
Läs mer
X
LUFTKNIV: Air Plow

Lösning
Silvents luftplog förbättrade rengöringen av plåten, från mitten hela vägen ut till ändarna.

Resultat
Förbättrade kvalitén på applikationen vilket resulterade i färre produktionsfel.

Rengöring
#139 – Rengöring av plåt i tandemvallsverk.
LUFTKNIV: Air Plow
Läs mer
X
LUFTKNIV: Air Plow

Lösning
Silvents luftplog förbättrade rengöringen av plåten, från mitten hela vägen ut till ändarna.

Resultat
Förbättrade kvalitén på applikationen, vilket gjorde att den färdiga produkten inte fick några fläckar.

Rengöring
#140 – Rengöring av plåt i reversibelt kallvallsverk.
LUFTKNIV: Air Plow
Läs mer
X
LUFTKNIV: Air Plow

Lösning
Silvents luftplog förbättrade rengöringen av plåten, från mitten hela vägen ut till ändarna. Det var även möjligt att sänka den övergripande energikonsumtionen.

Resultat
Förbättrade kvalitén på applikationen, vilket resulterade i att samtliga plåtar kunde skickas vidare i processen.

Rengöring
#141 – Rengöring av plåt i reversibelt kallvallsverk.
LUFTKNIV: Air Plow
Läs mer
X
LUFTKNIV: Air Plow

Lösning
Silvents luftplog förbättrade rengöringen av plåten, från mitten hela vägen ut till ändarna.

Resultat
Förbättrade kvalitén på applikationen, vilket resulterade i att den färdiga produkten inte fick några fläckar.

Rengöring
#142 – Rengöring av plåt i betningslinjen.
LUFTKNIV: Air Plow
Läs mer
X
LUFTKNIV: Air Plow

Lösning
Silvents luftplog förbättrade rengöringen av plåten, från mitten hela vägen ut till ändarna. Det var även möjligt att sänka den övergripande energikonsumtionen.

Resultat
Förbättrade applikationens kvalité genom att avlägsna allt överblivet vatten från plåten.

Torkning
#143 – Torkning av kylvatten för att förbättrade kameraavläsning i varmvallsverk.
LUFTKNIV: Air battery
Läs mer
X
LUFTKNIV: Air battery

Lösning
En specialdesignad lösning som blåser från sidan för att avlägsna allt vatten från mätaren.

Resultat
Förhindrade felavläsningar och minskade därför antalet upprepningar.

Torkning
#145 – Torkning av kylvatten för att förbättrade kameraavläsning i varmvallsverk.
LUFTKNIV: Air battery
Läs mer
X
LUFTKNIV: Air battery

Lösning
En specialdesignad lösning som håller plåten och området ovanför remsan fritt från vatten för att få bättre avläsningar.

Resultat
Förbättrade kvalitén vilket resulterade i att det inte skedde några felläsningar.