Plast och gummi produkter

Funktion
Applikation
Produkt
Lösning / Resultat
Rengöring
#120 – Rengöring av pressgjutform från spån.
BLÅSMUNSTYCKE: 9015 W
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 9015 W

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 9015 W förbättrade rengöringen av gjutformarna.

Resultat
Förbättrade applikationens kvalité eftersom det inte fanns kvar några spån i gjutformen efter rengöring.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#121 – Rengöring från pulver efter slipning.
BLÅSMUNSTYCKE: 703 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 703 L

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 703 L gav en förbättrad blåskraften och sänkte ljudnivån.

Resultat
Förbättrade kvaliteten på applikationen eftersom alla delar var fria från pulver efter rengöring.

Läs mer om produkten här
Torkning
#122 – Torkning från kylvatten.
BLÅSMUNSTYCKE: 463 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 463 L

Lösning
Vinkeln på SILVENT 463 L blåsmunstyckena förbättrade torkprocessen och såg till att hela produkten blev torr.

Resultat
Förbättrade produktiviteten och minskade luftförbrukningen.

Läs mer om produkten här
Kylning
#123 – Kylning och bortblåsning av plastbitar från formgjutna produkter i gjutningsprocessen.
BLÅSMUNSTYCKE: 209 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 209 L

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 209 L förbättrade kyleffekten och städade enkelt bort plastresterna.

Resultat
Förbättrade produktiviteten och undvek produktionsstopp.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#124 – Utmatning av produkter från formar i formsprutningsmaskin.
BLÅSMUNSTYCKE: 209 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 209 L

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 209 L har en bredare täckningsbredd och förbättrad utmatningen av produkten från gjutformen.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#125 – Utmatning av produkter från formar i formsprutningsmaskin.
BLÅSMUNSTYCKE: 973
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 973

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 973 förbättrade blåskraften och blåstäckningen.

Resultat
Förbättrade produktiviteten tack vare färre produktionsstopp orsakade av produkter som fastnat i produktionen.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#129 – Förflyttning av delar i önskad riktning i mekanisk matning.
BLÅSMUNSTYCKE: 941
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 941

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 941 gav en bättre täckningsbredd och en bättre blåskraft.

Resultat
Blåsmunstycket sänkte ljudnivån och minskade luftförbrukningen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#132 – Rengöring från kylvatten efter strängsprutningsmaskinen.
BLÅSMUNSTYCKE: 463 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 463 L

Lösning
Blåsmunstycket "munk" SILVENT 463 L förbättrade täckningsbredden.

Resultat
Förbättrade torkningseffekten och försäkrade att vattnet inte passerade vidare till nästa del av processen.

Läs mer om produkten här
Torkning
#134 – Torkning av delar i dimension- och kvalitetskontroll.
BLÅSMUNSTYCKE: 703
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 703

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 703 användes för att skapa en stationär blåsning istället för den tidigare manuella blåsningen.

Resultat
Förbättrade applikationens effektivitet genom att förbättra torkning. Dessutom sänktes ljudnivån och den manuella hanteringen kunde undvikas.

Läs mer om produkten här
Torkning
#135 – Torkning av kylvatten efter kylprocess.
BLÅSMUNSTYCKE: 463 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 463 L

Lösning
Vinkling på SILVENT 463 L blåsmunstyckena optimerade torkningsprocessen och försäkrade att hela produkten blev torr.

Resultat
Förbättrade effektiviteten genom att minska antalet produktionsstopp orsakade av vatten som inte torkats av produkterna. SILVENT 463 L minskade även energikonsumtionen i jämförelse med den tidigare använda lösningen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#116 – Rengöring från spån vid bearbetning av plast.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som gjorde det möjligt att automatisera blåsnings processen.

Resultat
Luftkniven gav en bättre täckningsbredd och sparade därmed tid för operatören.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#119 – Utmatning av O-ring efter värmehärdande gjutning.
LUFTKNIV: 304 Z+
Läs mer
X
LUFTKNIV: 304 Z+

Lösning
Luftkniven SILVENT 304 Z+ förbättrade kontrollen och utmatningen av O-ringar.

Resultat
Förbättrade applikationens kvalité med färre maskinstopp orsakade av att O-ringarna fastnat i gjutformen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#126 – Rengöring från delar efter formsprutning.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Sänkte ljudnivån.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#128 – Förflyttning av färdiga produkter efter formsprutning.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som förbättrade blåskraften.

Resultat
Luftkniven är ett alternativ till mekanisk förflyttning av produkterna. Luftkniven förhindrade att delar fastnade och blockerade vägen.

Läs mer om produkten här
Kylning
#130 – Kylning av produkter innan kvalitetskontroll efter formsprutning.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som förbättrade kontrollen av kylningen.

Resultat
Luftkniven förbättrade produktiviteten och minskade kylningstiden.

Läs mer om produkten här
Torkning
#131 – Torkning efter vulkaniseringsbad.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som förbättrade effektiviteten och täckningsbredden.

Resultat
Luftkniven förbättrade blåskraften och torkningstiden.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#114 – Rengöring efter byte av pigment vid extrudering av plast.
BLÅSPISTOL: 755-L
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 755-L

Lösning
Blåspistolen 755-L förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån och förbättrade blåseffektiviteten vilket minskade blåstiden.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#117 – Rengöring från spån vid bearbetning av plast.
BLÅSPISTOL: 2973
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 2973

Lösning
Blåspistolen SILVENT 2973 förbättrade blåskraften.

Resultat
Blåspistolen förbättrade effektiviteten och sparade tid för operatören.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#118 – Rengöring av O-ring gjutning utan att skrapa.
BLÅSPISTOL: 007-P
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-P

Lösning
Blåspistolen SILVENT 007-P förhindrar repor.

Resultat
Kvaliteten förbättrades med färre repor på de dyra gjutformarna.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#127 – Rengöring från delar efter formsprutning.
BLÅSPISTOL: 007-P
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-P

Lösning
Blåspistolen SILVENT 007-P förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Sänkte ljudnivån.

Läs mer om produkten här
* Rengöring
#133 – Rengöring från delar efter formsprutning.
BLÅSPISTOL: Pro One-AS
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: Pro One-AS

Lösning
Blåspistolen Pro One-AS underlättade bortstädningen av delar från gjutformarna och hjälpte till att skydda operatören.

Resultat
Blåspistolen har en luftsköld som förhindrar att varma gummibitar studsar tillbaka mot operatören. Blåspistolen skyddar även operatören mot luftembolism, ett problem som företaget haft tidigare. Blåspistolen sänkte även ljudnivån.

Läs mer om produkten här
* Rengöring
#136 – Rengöring av delar och bottenhål från damm.
BLÅSPISTOL: 007-P
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-P

Lösning
Blåspistolen SILVENT 007-P förbättrade effektiviteten och minskade ljudnivån.

Resultat
Installationen av blåspistoler gjorde det möjligt att sänka ljudnivån vid varje arbetsstation med 8dB(A). Detta är nästa en halvering av ljudnivån, då örat uppfattar en sänkning med 10 dB(A) som en halvering.

Läs mer om produkten här
Kylning
#137 – Kylning av tegelstenar på transportband vid tillverkning.
LUFTKNIV: Silvent 300
X
LUFTKNIV: Silvent 300