Möbler

Funktion
Applikation
Produkt
Lösning / Resultat
Rengöring
#46 – Rengöring av träpaneler.
LUFTKNIV: 310 Z+
Läs mer
X
LUFTKNIV: 310 Z+

Lösning
Luftkniven förflyttade och guidade slipdammet till utblåset.

Resultat
Effektiviserade städningen med mindre damm på ytan. Förbättrade resultatet med applikationen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#38 – Generell rengöring.
BLÅSPISTOL: 007-L / 2050-S
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-L / 2050-S

Lösning
Blåspistolerna genererade en bra blåskraft och förbättrade säkerheten.

Resultat
Blåspistolen gjorde det möjligt att minska ljudnivån.

Rengöring
#40 – Rengöring av träpaneler.
BLÅSPISTOL: 59002W-H
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 59002W-H

Lösning
Blåspistolen 59002W-H är godkänd av SUVA.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån och förbättrade säkerheten för operatören.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#41 – Rengöring av träpaneler.
BLÅSPISTOL: 59002W
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 59002W

Lösning
Blåspistolen 59002W är godkänd av SUVA och genererade en bättre blåskraft och ett bredare blåsmönster än lösningen som använts tidigare.

Resultat
Sänkte ljudnivån i jämförelse med den tidigare använda lösningen med 4mm öppet rör och förbättrade säkerheten för operatören.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#42 – Generell rengöring.
BLÅSPISTOL: Pro One
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: Pro One

Lösning
Blåspistolen Pro One hjälpte företaget att förbättra säkerheten för operatörerna.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån i jämförelse med blåspistolen som använts tidigare.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#43 – Generell rengöring.
BLÅSPISTOL: 59002W
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 59002W

Lösning
Blåspistolen 59002W är godkänd av SUVA.

Resultat
Blåspistolen hjälpte till att sänka ljudnivån och att förbättra utförandet av blåsningen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#44 – Rengöring av maskiner från spån.
BLÅSPISTOL: 007-L / 007-L-800
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-L / 007-L-800

Lösning
Blåspistolen 007-L är en säker blåspistol.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån och förbättrade säkerheten för operatören.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#47 – Generell rengöring.
BLÅSPISTOL: 008-L
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 008-L

Lösning
Blåspistolen 008-L är en säker blåspistol.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån och förbättrade både effektiviteten och säkerheten för operatören.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#48 – Rengöring från metallspån.
BLÅSPISTOL: 59002W
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 59002W

Lösning
Blåspistolen 59002W förbättrade blåseffekten.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån och förbättrade blåseffektiviteten.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#49 – Rengöring från trädamm.
BLÅSPISTOL: Pro One
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: Pro One

Läs mer om produkten här
Rengöring
#50 – Rengöring från fårull och trädamm.
BLÅSPISTOL: 59002W
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 59002W

Lösning
Blåspistolen 59002W genererade en tystare blåskraft än den tidigare använda blåspistolen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#51 – Generell rengöring.
BLÅSPISTOL: 5920
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 5920

Lösning
Företaget behövde en starkare blåskraft för att blåsa av produkter och möbelmaskiner från damm.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån och förbättrade säkerheten för operatören i jämförelse med de öppna rören som använts tidigare.

Läs mer om produkten här