Metallprodukter

Funktion
Applikation
Produkt
Lösning / Resultat
Kylning och rengöring
#104 – Kylning och rengöring från spån i maskiner.
BLÅSMUNSTYCKE: 241 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 241 L

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 241 L gjorde det enkelt att precisera och effektivisera användning av tryckluften.

Resultat
Hjälpte till att undvika projektion på oönskat sätt.

Läs mer om produkten här
* Sortering
#106 – Separering av ark vid klippning av plåt.
BLÅSMUNSTYCKE: 9002W
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 9002W

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 9002W förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Förbättrade applikationens effektivitet tack vare färre produktionsstopp orsakade av att mer än ett ark laddats samtidigt. Blåsmunstycket sänkte även ljudnivån och minskade energikonsumtionen.

Läs mer om produkten här
Sortering
#107 – Separering av ark vid ytbehandlingen.
BLÅSMUNSTYCKE: 9002W
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 9002W

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 9002W förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Förbättrade applikationens effektivitet tack vare färre produktionsstopp orsakade av att mer än ett ark laddats samtidigt. Blåsmunstycket sänkte även ljudnivån och minskade energikonsumtionen.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#108 – Utmatning av flaskbotten från stämplingsmaskin.
BLÅSMUNSTYCKE: MJ5
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: MJ5

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT MJ5 förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Blåsmunstycket minskade energikonsumtionen och förbättrade applikationens effektivitet.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#109 – Utmatning av produkter som inte uppfyller kvalitetskraven vid kontroll.
BLÅSMUNSTYCKE: MJ5
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: MJ5

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT MJ5 förbättrade blåseffektiviteten.

Resultat
Blåsmunstycket minskade energikonsumtionen och förbättrade applikationens effektivitet.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#110 – Rengöring av sågmaskinen.
BLÅSMUNSTYCKE: 240 W
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 240 W

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 240 W gav en bättre blåseffektivitet och en bättre täckningsbredd.

Resultat
Blåsmunstycket förbättrade applikationens effektivitet genom att avlägsna alla spån, så att de kommande processerna inte skulle påverkas. Blåsmunstyckets material skyddade den färdiga produktens yta från att skrapas.

Läs mer om produkten här
Kylning
#115 – Kylning efter värmehärdning.
BLÅSMUNSTYCKE: 705 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 705 L

Läs mer om produkten här
Rengöring
#182 – Borttagning av svetsslaggen från klämman.
BLÅSMUNSTYCKE: 961
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 961

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 961 minskade energiförbrukningen och förbättrade blåseffektiviteten.

Läs mer om produkten här
Transporting
#90 – Ejection after stamping.
BLÅSMUNSTYCKE: 9005 W
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 9005 W

Lösning
The air nozzle SILVENT 9005W provided a better blowing efficiency and a better blowing coverage.

Resultat
Improved the quality of the application with faster ejection time and less parts that get stuck in the machine.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#91 – Förflyttning av korkar efter stämpling.
BLÅSMUNSTYCKE: 9002W
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 9002W

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 9002W gav en bättre täckningsbredd.

Resultat
Förbättrade kvaliteten på applikationen. Undvek att korkarna förflyttades i motsatt riktning.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#93 – Rengöring.
BLÅSMUNSTYCKE: 705 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 705 L

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 705 L kombinerar en reducerad ljudnivå och en effektiv blåsning.

Läs mer om produkten här
Kylning
#95 – Bortblåsning av varm luft, för att skydda operatören vid smidespress.
BLÅSMUNSTYCKE: 703 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 703 L

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 703 L kombinerar en reducerad ljudnivå och en effektiv blåsning.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#96 – Utmatning av delar efter stämpling av varje metall ark.
BLÅSMUNSTYCKE: 961
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 961

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 961 kombinerar en reducerad ljudnivå och en effektiv blåsning.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#98 – Utmatning av form efter gjutning.
BLÅSMUNSTYCKE: 973
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 973

Lösning
Blåsmunsycket SILVENT 973 förbättrade rengöringen och utmatningen av delar.

Resultat
Blåsmunstycket sänkte ljudnivån och förbättrade effektiviteten. Dessutom förbättrades rengöringen av gjutformarna.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#98a – Utmatning av form efter gjutning.
BLÅSMUNSTYCKE: 707 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 707 L

Lösning
Blåsmunsycket SILVENT 707 L förbättrade rengöringen och utmatningen av delar.

Resultat
Blåsmunstycket sänkte ljudnivån och förbättrade effektiviteten. Dessutom förbättrades rengöringen av gjutformarna.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#99 – Förflyttning av delar i önskad riktning i mekanisk matning.
BLÅSMUNSTYCKE: X01
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: X01

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT X01 gav en bättre blåseffektivitet och en bättre blåstäckning.

Resultat
Blåsmunstycket sänkte ljudnivån och luftförbrukningen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#101 – Automatisk avblåsning av plåt i smidespress.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som förbättrar blåseffektiviteten.

Resultat
Blåsmunstycket sänkte ljudnivån och luftförbrukningen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#102 – Rengöring från grafiter, för att skydda operatören.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som förbättrar blåseffektiviteten.

Resultat
Blåsmunstycket sänkte ljudnivån och luftförbrukningen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#111 – Rengöring från spån på transportband.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som gav en bättre blåseffektivitet och en bättre täckningsbredd.

Resultat
Blåsmunstycket förbättrade applikationens effektivitet genom att avlägsna alla spån, så att de kommande processerna inte skulle påverkas. Blåsmunstyckets material skyddade den färdiga produktens yta från att skrapas.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#112 – Rengöring från spån vid utmatning från maskin.
LUFTKNIV: 304 L
Läs mer
X
LUFTKNIV: 304 L

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 304 L gav en bättre blåseffektivitet och en bättre täckningsbredd.

Resultat
Blåsmunstycket förbättrade applikationens effektivitet genom att avlägsna alla spån, så att de kommande processerna inte skulle påverkas. Blåsmunstyckets material skyddade den färdiga produktens yta från att skrapas.

Läs mer om produkten här
Torkning
#92 – Torkning av burkar för att undvika rost under transport.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En speciellt utformad luftkniv som förbättrade både blåskraften och täckningsbredden.

Resultat
Förebyggde problemet med rost.

Läs mer om produkten här
Kylning och rengöring
#105 – Kylning och rengöring från spån i maskiner.
BLÅSPISTOL: Pro One
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: Pro One

Lösning
Blåspistolen Pro One har ett ergonomiskt handtag som gör det enklare att justera blåskraften.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån och förbättrade ergonomin för operatören.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#94 – Rengöring efter smidning.
BLÅSPISTOL: 767-L-500
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 767-L-500

Läs mer om produkten här
Rengöring
#97 – Rengöring från spån.
BLÅSPISTOL: Pro One
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: Pro One

Lösning
Blåspistolen Pro One har ett ergonomiskt handtag och kombinerar en effektiv blåsning med en låg ljudnivå.

Läs mer om produkten här