Medicinsk utrustning

Funktion
Applikation
Produkt
Lösning / Resultat
Rengöring
#85 – Rengöring av slip/polerings CNC maskin från spån och partiklar.
BLÅSPISTOL: 500-S
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 500-S

Lösning
Blåspistolen SILVENT 500-S förbättrade säkerheten och sänkte ljudnivån.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån i jämförelse med blåspistolen som använts tidigare.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#86 – Utmatning av formar som använts till gjutning av medicinsk utrustning.
BLÅSPISTOL: 500-P
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 500-P

Lösning
Blåspistolen SILVENT 500-P förbättrade säkerheten och minskade ljudnivån.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån i jämförelse med blåspistolen som använts tidigare.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#88 – Rengöring av stora pulverblandare som används för gjutformar.
BLÅSPISTOL: 2055-A
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 2055-A

Lösning
Blåspistolen SILVENT 2055-A förbättrade både säkerheten och ljudnivån.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån i jämförelse med blåspistolen som använts tidigare.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#89 – Generell rengöring.
BLÅSPISTOL: 500-S
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 500-S

Lösning
Blåspistolen SILVENT 500-S förbättrade både säkerheten och ljudnivån.

Resultat
Blåspistolen sänkte ljudnivån i jämförelse med blåspistolen som använts tidigare.

Läs mer om produkten här