Massa och papper

Funktion
Applikation
Produkt
Lösning / Resultat
Rengöring
#147 – Rengöring av maskin och bortblåsning av partiklarna till säkerhetszon.
BLÅSMUNSTYCKE: 707 L
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 707 L

Lösning
Blåsmunstycket 707-L förbättrade arbetsprocessen och säkerheten för operatörerna.

Resultat
Städade bort trasiga papper och pappers skräp från maskinen till säkerhetszonen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#149 – Bortblåsning av pappersavfall.
BLÅSMUNSTYCKE: 735-LA
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 735-LA

Lösning
Gjorde det möjligt att minska energiförbrukningen och få total täckningsbredd.

Resultat
Använde mindre energi och förebyggde vattenmärken.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#151 – Rengöring av återvinningsmaskin.
BLÅSMUNSTYCKE: 735-LA
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 735-LA

Lösning
Gjorde det möjligt att minska energiförbrukningen och arbeta mer effektivt.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#153 – Förflyttning och guidning av papper i mjukpappers produktionen.
BLÅSMUNSTYCKE: 9015-W / 707-LA
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 9015-W / 707-LA

Lösning
Gjorde det möjligt att minska energiförbrukningen och förebygga problem.

Resultat
Använde mindre energi och effektiviserade arbetsprocessen, att guida papper genom maskinen.

Torkning
#150 – Torkning av papper i mjukpappers produktionen.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
Gjorde det möjligt att minska energiförbrukningen och arbeta mer effektivt.

Resultat
Använde mindre energi och minskade antalet emballeringar.

Läs mer om produkten här
* Rengöring
#154 – Rengöring från damm i kartongmaskin innan arken läggs på pall.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En speciellt utformad luftkniv som täckte hela maskinens bredd.

Resultat
Förbättrade kvalitén på slutprodukten genom bättre rengöring innan leverans till kund.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#156 – Rengöring från spån i kartongmaskin.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En speciellt utformad luftkniv som täckte hela maskinens bredd.

Resultat
Minskade risken för att kartongspån fastnade mellan kartongerna och orsakade produktionsstopp på grund av att spån fastnade på detekteringscellerna.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#148 – Generell städning i pappersindustrin.
BLÅSPISTOL: 4015-LF
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 4015-LF

Lösning
Blåspistolen SILVENT 4015 förbättrade säkerheten och ergonomin för operatörerna. Blåspistolen minskade även produktionsstoppen.

Resultat
Blåspistolen förbättrade arbetseffektiviteten och minskade antalet maskinstopp.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#152 – Rengöring av rull-sektionen i mjukpappers produktionen.
BLÅSPISTOL: 4015-LF
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 4015-LF

Lösning
Gjorde det möjligt att minska energiförbrukningen och arbeta mer effektivt.

Resultat
Använde mindre energi och förbättrade samtidigt miljön.

Läs mer om produkten här
* Rengöring
#155 – Rengöring från damm i kartongmaskin innan arken läggs på pall.
BLÅSPISTOL: 4015-LF
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 4015-LF

Lösning
Täckte hela maskinens bredd.

Resultat
Förbättrade kvalitén på slutprodukten genom bättre rengöring innan leverans till kund.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#157 – Generell städning av maskiner.
BLÅSPISTOL: 2804-R
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 2804-R

Lösning
Ersatte en egengjord modell.

Resultat
Förbättrade säkerheten för operatören. Blåspistolen är utrustad med död-mans-grepp, som stänger av luftflödet om man tappar blåspistolen.

Läs mer om produkten här
* Rengöring
#179 – Rengöring från pappers damm.
BLÅSPISTOL: 59002W
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 59002W

Lösning
Blåspistolen SILVENT 59002W användes för att blåsa bort pappers damm, för att minska brandrisken. Blåspistolen gjorde det även möjligt att sänka ljudnivån och förbättra säkerheten för operatören.

Resultat
Blåspistolen gjorde det möjligt att sänka ljudnivån med 15 dB(A). En ljudsänkning med 10 dB(A) uppfattar örat som en halvering av ljudet.

Läs mer om produkten här