Livsmedel och tobak

Funktion
Applikation
Produkt
Lösning / Resultat
* Förflyttning
#178 – Förflyttning av dumplings längs produktionslinan i dumplingmaskin.
BLÅSMUNSTYCKE: 1011
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 1011

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 1011 sänkte ljudnivån.

Resultat
Minskade ljudnivån med 8 dB(A). En sänkning med 10 dB(A) uppfattar örat som en halvering av ljudet.

Läs mer om produkten här
Förflyttning
#184 – Förflyttning av deg för att täcka fyllningen i dumplingmaskin.
BLÅSMUNSTYCKE: 1011
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 1011

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 1011 minskade energiförbrukningen och förbättrade blåseffektiviteten.

Läs mer om produkten här
Sortering
#24 -Avlägsnande av tomma påsar.
BLÅSMUNSTYCKE: MJ4
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: MJ4

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT MJ4 förbättrade effektiviteten av applikationen.

Resultat
Gjorde det möjligt att minska mängden använd tryckluft och ändå ge samma goda resultat.

Läs mer om produkten här
Sortering
#25 – Bortsortering av produkter som inte har rätt vikt.
BLÅSMUNSTYCKE: 705-L / 973 / 9002W
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: 705-L / 973 / 9002W

Lösning
Blåsmunstycket SILVENT 705-L genererade en koncentrerad luftstråle som gjorde det enklare att identifiera punkten, där bortsortering av produkter med fel vikt sker.

Resultat
Luftstålen gjorde det enklare att identifiera när bortsortering skulle ske. Detta medförde färre missar. Dessutom var det möjligt att minska ljudnivån och reducera energiförbrukningen.

Sortering
#36 – Sortering av korkar på dryckeslina.
BLÅSMUNSTYCKE: MJ4-QS
Läs mer
X
BLÅSMUNSTYCKE: MJ4-QS

Läs mer om produkten här
Rengöring
#20 – Rengöring av galler som kakorna placeras på.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv gjorde det möjligt att blåsa av hela bredden.

Läs mer om produkten här
Torkning
#20a – Torkning av matbehållare medans de vänds upp och ned.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som gör blåsningen mer effektiv och därmed gör det möjligt att sänka luftförbrukningen.

Resultat
Luftkniven gav en bra blåskraft och använde mindre luft än den tidigare använda lösningen.

Läs mer om produkten här
Torkning
#21 – Torkning av behållarnas utsida.
LUFTKNIV: 374
Läs mer
X
LUFTKNIV: 374

Lösning
Luftkniven torkade burkarna så att de inte blir återfuktade av det dränerade vattnet.

Resultat
Förbättrade applikationens resultat.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#22 – Rengöring av transportband från kexsmulor.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som förbättrade blåskraften och gjorde det möjligt att sänka luftförbrukningen.

Resultat
Förbättrade rengöringen av transportbandet och använde mindre tryckluft än den tidigare använda lösningen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#23 – Bortblåsning av smulor från transportband för kex.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som gjorde det mer effektivt att blåsa av smulorna från bandet.

Resultat
Lösningen gjorde det möjligt att använda mindre luft vid rengöring av bandet.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#26 – Rengöring av brödformar från frö och smulor.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som förbättrade städningen, effektiviteten och sänkte ljudnivån.

Resultat
Applikationen gav renare burkar och förbättrade produktionen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#34 – Rengöring av silos mellan satser.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som förbättrar städeffektiviteten.

Läs mer om produkten här
Torkning
#35 – Torkning av flaskor på dryckeslina.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Lösning
En specialdesignad luftkniv som förbättrar städeffektiviteten.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#37 – Rengöring av transportband.
LUFTKNIV: Silvent 300
Läs mer
X
LUFTKNIV: Silvent 300

Läs mer om produkten här
Torkning
#17 – Torkning och renblåsning av frukt och grönsaker.
BLÅSPISTOL: Pro One
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: Pro One

Lösning
Blåspistolen Pro One genererade samma blåskraft som den tidigare använda blåspistolen men förbättrade både säkerheten och minskade ljudnivån.

Resultat
Blåspistolen gjorde det möjligt att sänka ljudnivån med 9 dB(A). Örat uppfattar en sänkning med 10 dB(A) som en halvering av ljudnivån.

Läs mer om produkten här
Torkning
#18 – Torkning av våg, som används för att mäta upp rätt portioner före paketering.
BLÅSPISTOL: 2053-L
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 2053-L

Lösning
Blåspistolen SILVENT 2053-L genererar en koncentrerad luftstråle, som underlättade städningen av våghuvudena.

Resultat
Genom att ersätta ett öppet rör med blåspistolen SILVENT 2053-L var det möjligt göra en markant sänkning av ljudnivån.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#19 – Rengöring av fyllningstratt från överflödig mat.
BLÅSPISTOL: 2050-L
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 2050-L

Lösning
Den befintliga blåspistolen ersattes med SILVENT 2050-L som förbättrade säkerheten för operatören och minskade ljudnivån.

Resultat
Silvents blåspistoler kombinerade en låg ljudnivå med en effektiv blåsning.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#27 – Rengöring vid inmatning.
BLÅSPISTOL: 2050-S
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 2050-S

Lösning
Blåspistolen SILVENT 2050-S har en rostfritt munstycke som passar bra i livsmedelsindustrin.

Resultat
Den slitstarka blåspistolen gick inte sönder lika ofta som den tidigare använda blåspistolen.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#28 – Rengöring av maskin.
BLÅSPISTOL: 2050-S
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 2050-S

Lösning
Blåspistolen SILVENT 2050-S förbättrade säkerheten för operatörerna och sänkte ljudnivån.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#29 – Rengöring från smulor.
BLÅSPISTOL: 007-L / 007-L-600 / 007-L-1000
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 007-L / 007-L-600 / 007-L-1000

Lösning
Blåspistolen SILVENT 007-L förbättrade effektiviteten och minskade ljudnivån.

Resultat
Blåspistolen var enklare att manövrera och mer slitstark än den tidigare använda blåspistolen. Detta minskade antalet tasiga blåspistoler.

Läs mer om produkten här
* Rengöring
#31 – Generell rengöring.
BLÅSPISTOL: Pro One
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: Pro One

Lösning
Blåspistolen Pro One minskade ljudnivån med 20.6 dB(A). Detta medför en stor förändring för örat, som upplever en ljudsänkning med 10 dB(A) som en halvering av ljudnivån.

Resultat
Mätningar visade att ljudnivån sänktes från 106.7 dB(A) till 86.1 dB(A).

Läs mer om produkten här
Renblåsning
#32 – Renblåsning från små partiklar för att minska brandrisken.
BLÅSPISTOL: 2053-L-1000
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 2053-L-1000

Lösning
Blåspistolen SILVENT 2053-L-1000 möjliggör en mer effektiv blåsning, sänkning av ljudnivån och en bättre säkerhet.

Resultat
Förhindrade brandrisken och förbättrade arbetsförhållandena för operatören.

Läs mer om produkten här
Rengöring
#33 – Rengöring av mixer i tråg från pulver.
BLÅSPISTOL: 2053-L-SG
Läs mer
X
BLÅSPISTOL: 2053-L-SG

Lösning
Blåspistolen SILVENT 2053-L-SG sänker ljudnivån och förbättrar applikationens resultat.

Läs mer om produkten här